35-312 Rzeszów,
ul. Piaskowa 5/3A
tel. 889-544-321
tel./fax 17 785-05-92

Obsługa prawna:
Prof. nadzw. dr hab, adwokat
Wojciech Maciejko
Radca prawny
Kierownik Wydziału II

Mgr Ewa Plesnarowicz-Durska
Radca prawny

mgr Dariusz Kosiński
Radca prawny

Sekretariat:
Mgr Monika Lew
Aplikant adwokacki

godz. urzędowania:
pon.-pt. od 800 do 1600.

Obsługa prawna organów administracji publicznej

Prof. nadzw. dr hab. r.pr. Wojciech Maciejko w ramach stosunków służbowych, jak i umów obsługuje następujące organy administracji publicznej, pełniąc w ich strukturze wskazane poniżej funkcje.

Urząd do Spraw Cudzoziemców
- zastępca radcy prawnego do spraw pomocy prawnej dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
- Radca prawny Urzędu

Urząd Miejski w Błażowej
- radca pranwy Urzędu

Urząd Stanu Cywilnego w Błażowej
- radca prawny Urzędu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
- radca pranwy Ośrodka

Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej
- radca prawny zakładu

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
- członek Kolegium, radca prawny-pełnomocnik Kolegium

Funkcje i organy obsługiwane w przeszłości

Urząd Miasta Łańcuta
- Radca prawny Urzędu

21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Jednostka Wojskowa nr 2299 w Jarosławiu
- Radca prawny Jednostki Wojskowej

14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej Jednostka Wojskowa nr 3957 w Jarosławiu
- radca prawny Jednostki Wojskowej

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
- obsługa prawna Urzędu, pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego w postępowaniach przed sądami administracyjnymi

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
- obsługa prawna Urzędu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
- obsługa aplikacji radcowskiej

Komenda Straży Rybackiej w Jarosławiu
Polski Związek Wędkarski
- obsługa prawna Komendanta Straży i Sądu Dyscyplinarnego