Kontakt

 • Adres:
 • NIP:
 • REGON:
 • Nr OIRP:
 • Nr instytucji szkoleniowej:
 • Nr CEIDG:
 • Tel./fax:
 • Tel. kom.:
 • E-mail:
 • Nr rachunku bankowego w mBank:
 • 35-312 Rzeszów, ul. Piaskowa 5/3A
 • 792-182-71-69
 • 180806798
 • Rz-760
 • 2.18/00030/2012
 • 0000002768014
 • 17 785-05-92
 • 889-544-321
 • wojciech_maciejko@wp.pl
 • 13 1140 2004 0000 3202 7412 7754